Танилцуулга

Баян-Өлгий аймгийн Цагааннуур тосгон нь 1930 онд байгуулагдсан.

Өргөдөл гаргах

Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хурдан шуурхай хүлээн авах хэсэг

Төрийн үйлчилгээ

Хөдөлмөр, нийгмийн халамж, эрүүл мэнд, газрын харилцаа

Шилэн данс

Сумын төсөв, гүйцэтгэлийн мэдээлэл
Цагааннуур тосгон

Цагааннуур тосгон

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС