• Баян-Өлгий аймаг, Цагааннуур тосгоны захирагчийн алба
  • Утас.:99424427
  • Факс.:
  • Ssatjol@yahoo.com
  • Улаанбаатар хотоос: 1583 км
  • Аймгийн төвөөс: 69 км
Аймгийн төв
Сумын төв
Цагааннуур тосгон

Цагааннуур тосгон

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС