1412 сар

ЗАСГИЙН ГАЗРААС ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДАД МӨНГӨН УРАМШУУЛАЛ ОЛГОНО

1412 сар

ОЛОН НИЙТИЙГ ХАМАРСАН ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨСЛИЙГ ОРОН НУТАГТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭВ.

Аймгийн Хөдөлмөр Халамж үйлчилгээний газар, Тосгоны Захирагчийн ажлын албатай хамтран орон нутагт Олон нийтийг хамарсан төсөл хөтөлбөрийг 2017 оны 12 дугаар сарын 01-нээс 12 дугаар сарын 08-ны хооронд 8 өдөр  зохион байгуулав. Тус т...

1010 сар

ХӨХ САВ,КАНЕСТЕРГҮЙ АЙМАГ, СУМ БАГ ХӨДӨЛГӨӨН ӨРНҮҮЛЭХ ТУХАЙ

ХӨХ САВ, КАНЕСТЕРГҮЙ АЙМАГ, СУМ БАГ ХӨДӨЛГӨӨН ӨРНҮҮЛЭХ ТУХАЙ Аймгийн Засаг даргын захирамжийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Захирагчийн удирдах ажилтны хурлаар хэлэлцүүлэн ард иргэдэд “хөх сав, канестергүй аймаг сум баг хөдөлгөөн өрн...

1010 сар

Тосгоны онцгой комисс, Мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүүн өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллав.

Аймгийн Засаг даргын 2017.09.29 ны өдрийн 1-01/1779 албан тоотын дагуу  /Үүрэг хүргүүлэх тухай/ , Тосгоны Онцгой Комисс, Мэргэжлийн ангийн бие бүрэлдэхүүн 2017оны 10 дугаар сарын 07-ноос 10 ны өдрүүдэд гамшгийн өндөржүүлсэн бэлэн ба...

168 сар

Цагааннуурчууд тосгоны эрх зүйн байдлыг тодорхой болгохыг хүсэж байна

          Баян-Өлгий /МОНЦАМЭ/. Тус аймгийн Цагааннуур тосгоны иргэд энэ удаагийн Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтөөр тосгоны эрх зүйн байдлыг тодорхой болгох шаардлагатайг онцоллоо. Тус тосгоны ир...

Цагааннуур тосгон

Цагааннуур тосгон

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС