Цагааннуур тосгоны захирагчийн 2018 оны 05 дугаар сарын 18 ны өдрийн А/17 тоот захирамжаар 05дугаар сарын 30 ны өдрийГ "Бүх нийтийн цэвэрлэгээний өдөр" болгон зарласан билээ. Тус арга хэмжээнд Захирагчийн алба, ХЦ-0285р анги, Дунд сургууль, Эрүүл мэндийн төв, Соёлын төв байгууллагын ажилчид албан хаагчид болон ард иргэд идэвхитэй хамрагдав. Цэвэрлэгээний ажлыг хариуцаж өгсөн газрыг цэвэрлэж нийт 8 тн хог ачуулсан байна. Мөн 05 дугаар сарын 30 наас 06дугаар сарын 10 ны дотор Хогний машин  айл өрхүүдийн хогийг ачиж буулгахд 10 литр шатхуунаар үйлчилгээ үзүүлэхээр Захирагчийн зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлэсэн болно.

ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА

2018-06-06
Цагааннуур тосгон

Цагааннуур тосгон

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС