2019 оны 1-р сарын 7-нд Захирагчийн зөвлөлийн өргөтгөсөн хурал соёлын төвийн хуралын зааланд болов. Энэхүү хуралдаанд Захирагчийн албаны албан хаагчид, төсөвт байгууллагуудын дарга, эрхлэгч, нягтлан бодогч нар болон тосгоны ахмад настангууд, бусад нөлөө бүхий хүмүүс оролцов. Хуралдаанаар Цагааннуурын 90 жилийн ойн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэхтэй холбоотой асуудлыг хэлэлцэв. Ойн баярыг зохион байгуулах ерөнхий комисс болон зарим салбар комиссүүдийг байгуулав. 

 

 

2019-01-08
Цагааннуур тосгон

Цагааннуур тосгон

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС