Казак түмний үндэсний баяр  “Наурыз”-ын баяраар мал сүргээ өсгөн хөгжүүлж бусад малчдад манлайлал, үлгэр дурайлан болж байгаа малчдын хөдөлмөр зүтгэлийг үнэлэн “Сумын аврага  малчин” аар шалгаруулж урамшуулдаг билээ.  

     Энэхүү малчдын хөдөлмөрийг үнэлэх, алдаршуулах явдал сүүлийн 3-жил уламжлал болоод байна. Энэ жилèéí õóâüä  сумын аврага малчдаар  Хусман овогтой Жанат, Халел овогтой Бодау, Хуаныш овогтой Сабырбек,  Жухай овогтой Танатхан нар тодоров.

    Сумын аварга малчдын шагнал,өргөмжлөл, цол тэмдэг туузыг тосгоны захирагч Д.Есболат 03-сарын 23-ний өдөр гардуулав.

  • 55510821_2305667186382694_6770422566642253824_n
  • 56184381_1066831576846719_453639260461858816_n
  • 56196813_581218542381121_7948832700696100864_n
  • 55633927_1084749871715555_9013415936434110464_n
  • 55917943_2042524602530930_3659095704200019968_n
2019-03-28
Цагааннуур тосгон

Цагааннуур тосгон

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС