2020 оны 02 дугаар сарын 27, 28-ны Пүрэв, Баасан гарагуудад Ногооннуур сумын Газрын даамал Цагааннуур тосгонд ажиллах болсныг мэдэгдье.

2020-02-21
Цагааннуур тосгон

Цагааннуур тосгон

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС