Жил бүрийн 5 болон 10 дугаар сард “Бүх нийтээр мод тарих өдөр”-өөр байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд мод тарьдаг уламжлалтай.
Энэ өдөр Цагааннуур тосгоны Захирагчийн алба, Соёлын төв, Ерөнхий боловсролын сургууль, хүүхдийн Цэцэрлэгийн ажилтан, алба хаагчид хуваарьт газарт мод тарих ажилд идэвхтэй оролцлоо.
2022-10-16
Цагааннуур тосгон

Цагааннуур тосгон

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС