МУ-ын Шадар сайдын ажлын алба, Эдийн засаг хөгжлийн яам болон Бүгд Найрамдах Солонгос улсын Экспорт-импорт банк, Азийн хөгжлийн банк зэрэг талуудын хооронд байгуулсан буцалтгүй тусламжийн харилцан ойлголцлын санамж бичгээр хэрэгжүүлж буй "Монголын чөлөөт бүсүүдийн үр ашигтай, тогтвортой үйл ажиллагааг дэмжих" төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэгчээр шалгарсан Инчеоны Үндэсний Их Сургууль болон Самүү С.М нэгжийн зөвлөх баг, Эдийн засаг хөгжлийн яам болон Цагааннуур чөлөөт бүсийн Захирагчийн ажлын алба, Азийн хөгжлийн банкны төслийн нэгж хамтран Цагааннуур чөлөөт бүсийн үйл ажиллагаатай танилцаж, цаашид хийж хэрэгжүүлэх ажлын талаар Цагааннуур тосгоны захирагч А.Арыстантай уулзалт хийж, санал солилцов.

 

2022-07-05
Цагааннуур тосгон

Цагааннуур тосгон

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС