2022-11-18 Мэдээ

Аймгийн холбооны газрын 88 сувагтай тоон системийн кабелийн телевизийн тоног төхөөрөмжийн угсралт суурилуулалтын ажил амжилттай хийгдэж, 2022 оны 11-р сарын 18-ны өдөр ашиглалтанд оруулах нээлтийн үйл ажиллагаа болж өндөрлөлөө. Нээлтийн үйл ажиллагаанд Холбооны газрын захирал З.Нургулан, Тосгоны захирагч А.Арыстан, Ногооннуур сумын засаг дарга Есболат болон тосгоны нийт ард иргэд оролцлоо.

   

   

     

 

 

2022-11-18
Цагааннуур тосгон

Цагааннуур тосгон

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС