2023.10.19, Мэдээ  

 Их цэвэрлэгээний ажил зохион байгуулагдлаа.

       Цагааннуур тосгоны Захирагчийн "Их цэвэрлэгээ хийх тухай" А/37 тоот захирамжийн дагуу 2023 оны 10 дугаар сарын 19-ны өдөр Бүх нийтийн их цэвэрлэгээний ажил зохион байгуулагдлаа. Тус ажлын хүрээнд Цагааннуур тосгоны гол, нуурын эрэг орчим болон гудамж, зам талбайн хог хаягдлыг  цэвэрлэж нэгдсэн хогийн цэгт буулгав.

 

   

   

   

2023-10-19
Цагааннуур тосгон

Цагааннуур тосгон

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС