ГарчигОгнооФайл
1Их цэвэрлэгээ хийх тухай2023-10-23
2Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах тухай.2023-08-28
3Хорио цээрийн дэглэм тогтоох тухай2023-01-01
4Эргүүл томилон ажиллуулах тухай2022-12-28
5Өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах тухай2022-08-10
6Ажлын хэсэг байгуулах тухай2022-04-18
7Баяр наадмын комисс байгуулах тухай 2018-07-10
8Эдэлбэр газрыг хамгаалах тухай 2018-06-15
9Бүх нийтийн их цэвэрлэгээний тухай 2018-05-28
10Дадлага үзүүлэх сургуулилтын бэлтгэл ажлын тухай 2018-05-03
11Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай 2017-10-06
12Цол олгох тухай 2017-07-21
13 Их цэвэрлэгээ хийлгэх тухай 2017-06-07
14Цагийн хуваарь батлах тухай 2017-04-17
15Орон тооны бус ажилтан томилох тухай 2017-04-14
16Ажлын хэсэг байгуулах тухай2017-04-13
17Ажлын хэсэг байгуулах тухай2017-03-25
18Ажлын хэсэг байгуулах тухай2017-03-15
19Ажлын хэсэг байгуулах тухай2017-03-13
20Хамтарсан багийг шинэчлэн байгуулах тухай 2017-02-02
21Ажлын хэсэг байгуулах тухай2017-01-09
22Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-10-02
23Эдэлбэр газар хамгаалах тухай2016-09-06
24Өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах тухай2016-09-06
25Салбар зөвлөл байгуулах тухай2016-07-02

Цагааннуур тосгон

Цагааннуур тосгон

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС