ГарчигОгнооФайл
1Баяр наадмын комисс байгуулах тухай 2018-07-10
2Эдэлбэр газрыг хамгаалах тухай 2018-06-15
3Бүх нийтийн их цэвэрлэгээний тухай 2018-05-28
4Дадлага үзүүлэх сургуулилтын бэлтгэл ажлын тухай 2018-05-03
5Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай 2017-10-06
6Цол олгох тухай 2017-07-21
7 Их цэвэрлэгээ хийлгэх тухай 2017-06-07
8Цагийн хуваарь батлах тухай 2017-04-17
9Орон тооны бус ажилтан томилох тухай 2017-04-14
10Ажлын хэсэг байгуулах тухай2017-04-13
11Ажлын хэсэг байгуулах тухай2017-03-25
12Ажлын хэсэг байгуулах тухай2017-03-15
13Ажлын хэсэг байгуулах тухай2017-03-13
14Хамтарсан багийг шинэчлэн байгуулах тухай 2017-02-02
15Ажлын хэсэг байгуулах тухай2017-01-09
16Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-10-02
17Эдэлбэр газар хамгаалах тухай2016-09-06
18Өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулах тухай2016-09-06
19Салбар зөвлөл байгуулах тухай2016-07-02
20 Салбар зөвлөл байгуулах тухай 2016-06-22
21Цэвэрлэгээ хийх тухай 2016-05-19
22Зөвшөөрөл олгох тухай 2016-04-06
23Цэргийн тоо бүртгэл явуулах тухай2016-01-04
24Баяр наадмын комисс байгуулах тухай2015-07-02

    Цагааннуур тосгон

    Цагааннуур тосгон

    Баян-Өлгий аймаг

    ХОЛБООС